Parlament Europeu

Presentation of the programme of the Spanish Presidency by Spain's Prime Minister during the Plenary session in Strasbourg
Presentation of the programme of the Spanish Presidency by Spain’s Prime Minister during the Plenary session in Strasbourg

Benvolgut amic / benvolguda amiga
Diumenge dia 13 de juny tornam a estar convocats a una jornada electoral. Aquesta vegada hem
d’elegir els nostres respresentants al Parlament Europeu, hem de triar qui volem que sigui la nostra
veu a Brussel·les i a Estrasburg.
Ara més que mai, el Parlament Europeu és molt important; s’hi prenen acords que marcaran les
actuacions polítiques i videos porno gratis econòmiques dels Estats i dels pobles que hi formen part. Per tant, el nostre vot
és necessari per configurar un Parlament plural i realment representatiu de la ciutadania europea.
El futur de les Illes Balears i de la seva gent, està fermament vinculat a unes institucions europees
democràtiques i decididament compromeses amb el benestar social i la qualitat de vida. En definitiva,
per una Europa de tots.
El PSM-Entesa Nacionalista, juntament amb altres partits de Catalunya (CiU), del País Valencià
(BNV), del País Basc (PNB), i de Galícia (BNG), es presenta a les eleccions europees en una àmplia
coalició amb el nom de Pobles d’Europa, amb l’objectiu de defensar els drets de la ciutadania de les
Illes Balears i, a la vegada, contribuir a la construcció d’una Europa de les persones i dels pobles.
Aquesta candidatura constitueix la unitat dels partits nacionalistes més representatius de l’Estat, per tal
d’assegurar una Europa plural i atenta a la diversitat de llengües i cultura, al benestar i a la
democràcia.
El PSM-Entesa Nacionalista ha dipositat en nosaltres la seva confiança per dur endavant el nostre
programa i defensar els nostres principis a les institucions europees. Ens en sentim molt orgulloses.
És per això que, juntament amb els altres candidats, ens oferim per recollir les teves propostes i
demandes i fer-les arribar a les institucions europees. El nostre compromís és defensar els
mallorquins, menorquins,  videos xxx eivissencs i formenterers, i fer possible que les Illes participin plenament de
la Unió Europea. Per aquesta raó, et demanam el teu vot pel PSM-Entesa Nacionalista
La Unió Europea, amb 450 milions d’habitants, és la tercera potència més poblada
del món, el primer productor i el primer mercat mundial. Des de la fundació, el
1957, de la Comunitat Econòmica Europea, el continent ha progressat en pau,
prosperitat, llibertat i benestar. Però Europa ha de ser més forta, més unida,
més atenta a la seva pluralitat, més conscient de la necessitat de fer extensiu el
benestar i la seguretat a tots els seus habitants, i més solidària amb la resta del
món.
La Unió viu enguany un moment històric: l’ampliació de la UE amb la
incorporació de deu estats de l’Europa de l’Est i la pròxima aprovació de la primera
Constitució Europea constitueixen fets històrics que reclamen l’atenció dels
ciutadans europeus.
Aquestes eleccions europees són importants. Els habitants de les Illes Balears
tenim dret a fer-hi escoltar la nostra veu. La veu d’un país amb una llengua,
una cultura, un territori i una història diferenciades en un continent que, com resa
el lema de la Unió, ha de saber cercar la unitat en la diversitat.

PSM-Entesa Nacionalista

PSM-Entesa NacionalistaLa Federació PSM-Entesa Nacionalista compareix en aquestes eleccions amb la
voluntat de fer arribar la veu de les Illes Balears a Europa. El PSM-Entesa
Nacionalista s’hi presenta dins la coalició Pobles d’Europa que uneix els partits
nacionalistes més representatius de Galícia, el País Basc, Catalunya, València i les
Illes Balears. Els partits que s’uneixen en aquesta coalició són forces de nítida
trajectòria progressista i democràtica, que han estat un refernt en la lluita per
les llibertats a l’Estat espanyol i que, com a partits de govern o com a alternativa
opositora, han treballat sempre pel benestar dels ciutadans dels territoris que
representen, pel dret a l’autogovern i per la defensa de la llengua i la cultura.
La Federació PSM-Entesa Nacionalista, com a primera força del
nacionalisme a les Illes Balears, es presenta en aquestes eleccions amb el
Bloque Nacionalista Galego, primera força d’esquerres a Galícia; amb el Partit
Nacionalista amateur mexicano Basc, referència obligada en la lluita democràtica per l’autogovern; i
amb els principals partits nacionalistes dels països de llengua catalana:
Convergència i Unió i el Bloc Nacionalista Valencià.
L’objectiu d’aquesta coalició és sumar els esforços de les nacionalitats històriques
per fer sentir una veu plural i distinta a Europa. Una Europa que ha de superar la
fase de la Unió d’Estats per esdevenir una vertadera unió de ciutadans i de
pobles.
La coalició Pobles d’Europa garanteix la força suficient per fer sentir la veu de
les Illes Balears en el Parlament Europeu. El PSM-Entesa Nacionalista ha estat
aquests anys en el parlament a través dels diputats elegits per la coalició, i hi ha
pogut fer arribar la inquietud de la societat balear en matèria econòmica, fiscal,
mediambiental o cultural.
La coalició Pobles d’Europa és l’única que reconeix l’autonomia política del
nacionalisme i l’única porno chilango que és oberta al conjunt de les Illes Balears. Pobles d’Europa
és la veu pròpia de la gent que a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera
volem unes illes lliures i sobiranes. El PSM-Entesa Nacionalista hi veu reflectida la
unitat en la defensa de la llengua i l’autogovern, i la llibertat per defensar
els interessos específics de les Balears.
Poble d’Europa és una coalició que reuneix partits d’orígens ideològics diversos,
però que han sabut convergir en la defensa del que és essencial: la llibertat dels
pobles a decidir per si mateixos el seu futur, i la idea que el progrés econòmic no
és possible si les institucions públiques no garanteixen el benestar de les
persones. La  sexo mexicano defensa de l’autogovern contra les temptacions centralistes
d’alguns estats i la defensa de les conquestes socials davant l’onada
conservadora que vol desmantellar l’estat del benestar són els objectius que
uneixen aquesta coalició.
El programa q

LES ILLES BALEARS AMB VEU PRÒPIA

LES ILLES BALEARS AMB VEU PRÒPIA

LES ILLES BALEARS AMB VEU PRÒPIA. Els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears han d’estar presents en els assumptes europeus amb veu pròpia. Cal
garantir la participació directa de les Illes Balears a les institucions
europees, mitjançant representants del nostre govern, quan es tractin qüestions i
competències que són pròpies de les Balears.
EL CATALÀ, LLENGUA DE PRIMERA. La llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, és oficial en un territori d’onze milions d’habitants. El català és un dels
deu idiomes més parlats d’Europa ( i n’hi ha vint d’oficials a la UE ). Si avui la
llengua de les Balears no és plenament oficial a la Unió és només pels obstacles que
hi han posat sempre els estats espanyol i francès. Europa, a diferència d’Espanya,
valora la seva rica diversitat. L’aprovació de la Constitució europea no pot
convalidar la marginació d’onze milions d’europeus.
EUROPA COM A PROJECTE POLÍTIC. Europa ha estat fins ara un èxit sense
precedents en la història. La Unió Europea és una unió d’estats filla de la CEE
fundada el 1957 com a comunitat econòmica. La convergència econòmica i la unió
política han donat el seu fruit i Europa ha avançat en pau, llibertat, democràcia,
prosperitat i benestar. Ara hem d’avançar en aquesta unió i fer una autèntica
Europa dels ciutadans, forta, solidària i plural. Europa ha de ser la pàtria
comuna dels seus habitants. La superació de les inèrcies dels estats que
enyoren les velles fronteres unirà encara més els pobles d’Europa.
PER UNA EUROPA SOCIAL I SOLIDÀRIA. Si la Unió Europea s’ha edificat fins avui
bàsicament sobre el pilar de l’economia, havent-se creat un mercat europeu comú i
una política econòmica i monetària compartida, ara és l’hora de l’Europa social.
L’Agenda Social Europea, que ha de ser un dels eixos més importants de la
Unió, ha de posar data per acabar amb l’exclusió de la prosperitat d’una part

massa significativa de la societat europea, amb els desequilibris regionals (un
centre-nord ric, l’est, el sud i i la perifèria amb dificultats), i amb la discriminació
laboral i social per qualsevol motiu. Els drets socials dels europeus han de ser
els mateixos per a tothom, sigui quin sigui el país de residència.
L’ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES. La Unió Europea és fruit del
consens històric sorgit en la postguerra entre les tres grans tendències polítiques
democràtiques: el socialisme democràtic, la democràcia cristiana i el liberalisme
progressista. Aquestes tres ideologies coincideixen en el que és essencial: la
democràcia, la prosperitat i la pau només són possibles si el progrés econòmic va
lligat a la llibertat i al benestar de les persones. Contra l’onada conservadora
que vol desmantellar l’estat del benestar, les forces progressistes de la coalició
Pobles d’Europa convergim en la defensa d’una economia social i d’uns serveis
públics que assegurin tant el progrés econòmic com el benestar de la gent.
PEL RECONEIXEMENT DE LA INSULARITAT. Des del mar Bàltic a la Mediterrània,
Europa és un continent d’illes. La major part d’Europa està constituïda per països
costaners amb importants regions insulars: Balears, Còrsega, Sardenya, Sicília,
Creta, les illes de l’Egeu, les del Bàltic i la mar del Nord… Dos estats insulars de
l’Europa mediterrània, Xipre i Malta, tenen menys població que les Balears. Dins
Europa no som una anomalia. Dins Europa les Balears sabran trobar socis per
resoldre els problemes i els reptes comuns que la insularitat ens planteja. Les illes
han de poder equiparar-se socialment i competir econòmicament amb els
territoris continentals.
PER L’EUROPA DE LA SOSTENIBILITAT. Actualment, la Unió Europea és el
referent de les polítiques ambientals de tots els estats i regions d’Europa. La
protecció del medi ambient sempre ha estat un dels pilars bàsics de la Unió. Són
indiscutibles la credibilitat i l’esforç de les institucions europees en la promoció de
polítiques de desenvolupament sostenible en l’àmbit europeu i en l’internacional.
Però la Unió Europea necessita ser més ambiciosa i articular més esforços
per atendre l’essència del desenvolupament sostenible a tots els nivells de
governabilitat. La Unió ha de potenciar més la protecció del patrimoni natural i la
biodiversitat a través d’una major integració de les consideracions mediambientals
en les diferents activitats econòmiques i socials europees.
EUROPA EN EL MÓN. Europa és avui el primer mercat mundial, la tercera potència
més poblada i el primer centre de desenvolupament econòmic i social. Però Europa
no pot sobreviure aïllada. La Unió necessita una política exterior comuna,
efectiva i solidària, que asseguri la nostra presència en el món i la construcció
d’espais de cooperació entre societats i civilitzacions que estenguin la
prosperitat, el benestar i la democràcia com a requisits per a la seguretat i
la convivència. El Mediterrani, una de les cruïlles d’aquest món, necessita una
Europa segura de si mateixa i capaç d’obrir ponts de diàleg que afermin la pau
en un món més just.